camadar

camadar
is. <fars.> Hamamda paltarabaxan, paltarsaxlayan xidmətçi. Camadarın şahlığı hamamçılıqdır. (Ata. sözü). Bir kənarda bir neçə nəfər camadar, əllərində qırmızı fitə, balaqları çirməli dayanıbdırlar. Ü. H.. Əbülfəz bu yoxsul camadar qızını <Səltənəti> qızıl gücünə, daş-qaş bahasına ovlamışdı. Ə. Vəl..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • boyun — is. 1. Başın bədənlə birləşən hissəsi. Yoğun boyun. Əyri boyun. Uzun boyun. Boynundan yapışmaq. 2. Paltarın, boğazı dövrələyən hissəsi. Paltonun boynu. Dik boyun. Köynəyin boynu dardır. 3. Arabaya və kotana qoşulan cüt heyvan (öküz, ya kəl).… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fitə — is. <ər.> Hamamda çimərkən və ya bir iş görərkən belə bağlanılan qumaş parça (əsasən qırmızı rəngdə olur). Camadar ustaya yanaşıb, onun quru fitəsini bucaqda dəyişib ona köhnə və yaş bir fitə verdi. Ç.. <Bir ayrısı:> Paltarlarımızı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hamamçı — is. 1. köhn. Hamam sahibi, yaxud hamam icarəçisi. Usta Ağabalanın səsinə hamamçı dik atılıb, az qaldı ocağın üstündə qaynayan pitini töksün. . Ç.. Hamamçı Məşədi Qəzənfər sarı kürkə bürünüb bayır qapının solunda öz yerində əyləşibdir. Ü. H.. 2.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kisələmək — f. Kisə ilə çirk çıxartmaq, kisə ilə bədənini sürtmək. <Camadar> başladı mənim canımı ovmağa, sonra da kisələməyə. C. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lifgir — is. <ər. lif və fars. . . . gir> köhn. bax lifçi. Hacı Əbdül hamamında hamı lifgir, camadar; Altı aydır, gecələr məşq qılar, növhə yazar. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ovmaq — 1. f. 1. Ovulmuş hala salmaq, narın etmək, narınlaşdırmaq. Maxorkanı ovmaq. – Xalıqverdi kişi köhnə məndulə kisədən tənbəki çıxarıb ovcunda ovdu. Ə. Vəl.. 2. Yuyub qazımaq (dağıtmaq), yuyub aparmaq, deşmək. Yarğan yarar sinəsini dağların; Sular… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qətfəçi — is. Hamamda çimənlərə qətfə verən xidmətçi; camadar …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sabunlamaq — f. Sabun sürtmək, sabunla yumaq. Əllərini sabunlamaq. Paltarları sabunlamaq. – Bədənimi kisələyib üstümə bir neçə dəfə isti su tökəndən sonra bu kişi <camadar> başladı başımı sabunlamağa. C. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”